ABC 1 : The letters A to e

Phonics A to e

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก Aa-Ee และเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง พร้อมเรียนรู้เสียงของตัวอักษรแต่ละตัว และคำศัพท์ง่ายๆที่มีตัวอักษร a-e ประกอบอยู่                                              ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน หน้าเเรกของบทเรียนมีตัวอย่างวิธีการใช้ Classroom langusge ระหว่างการสอนให้กับครู

 

หัวข้อ: เรื่องที่สอน A-E ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก a-e 

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว  แนะนำตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และเสียงของแต่ละตัวอักษร

Day 2: นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A-E ได้อย่างถูกต้อง

Day 3: นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-e ได้อย่างถูกต้อง

Day 4: นักเรียนสามารถบอกตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก a,b,c,d,e ที่อยู่ในคำศัพท์ต่างๆได้

Day 5: การประเมิน

1

Day 1 – A to E big and small

ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว  แนะนำตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และเสียงของแต่ละตัวอักษร

Mission A-E

วิดีโอแนะนำตัวอักษร Aa-Ee ให้นักเรียนดู 1 รอบ ก่อนเข้าสู่บทเรียน  ‘Are you ready? – พร้อมหรือยัง’, (กดเสียงที่ classroom language ด้านล่างของหน้า) ครูถามซ้ำด้วยการออกเสียงเองและบอกนักเรียนต้องตอบว่า ‘Yes!’

Mission Control A-E

Classroom Language: Are you ready?

2

A to E with pictures

ก่อนเปิดวิดีโอ ครูถามนักเรียนว่า ‘What do you see? – นักเรียนเห็นอะไร’ (classroom language) และชี้ไปที่รูปภาพจากวิดีโอ นักเรียนสามารถตอบเป็นภาษาไทยได้  เเละเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู วิดีโอแนะนำตัวอักษรที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ คือ Aa -Ee นักเรียนจะเห็นรูปภาพของตัวอักษรตัวแรกของแต่ละตัว และได้ฟังเสียงโฟนิกของแต่ละตัวอักษร

A to E and a to e

Classroom Language: What do you see?

3

Name and sound

นักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นชื่อตัวอักษร (Letter name) และตัวพิมพ์เล็กเป็นเสียงของตัวอักษร (Letter sound) – phonics ครูอธิบายว่า ตัวอักษรแต่ละตัว มีชื่อ และมีเสียงของตัวมันเอง ยกตัวอย่าง ครูกด ตัว A เขามีชื่อว่า ‘เอ’ มีเสียงว่า ‘a – เเอะ’ โดยให้ครูกดที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม

Classroom Language: Letter name.

Letter sound.

4

Worksheet

ครูเเจกใบงาน ABC 1 Aa-Ee Worksheet01 ให้นักเรียน ครูชี้ไปที่หน้าจอเเละใช้ตัวอักษร Aa อธิบายวิธีการ ‘draw a line.’โยงเส้นจับคู่ตัวอักษรพิมพ์เล็กเเละพิมพ์ใหญ่ให้นักเรียนฟัง เเล้วตกแต่งให้สวยงาม

Skærmbillede 2019-09-30 09.23.52

Classroom Language: Draw a line.

5

Repeat A-E

ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนฟังอีกครั้งก่อนหมดคาบ

Mission Control A to E

Classroom Language: And now – a video!

6

​Day 2 – Big A to E

เรียนรู้ตัวพิมพ์ใหญ่ A-E 

นักเรียนอ่านและเขียนตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ A-E

Writing exercise

ให้นักเรียนยืนเตรียมพร้อม หลังจากนั้นเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูและทำท่าทางตามวิดีโอ

Jack Hartmann Writing A to Z

Classroom Language: Now stand up!

7

How to write letters

นักเรียนดูวิธีการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องพร้อมออกเสียงตาม และให้นักเรียนเขียนตามบนอากาศไปพร้อมๆกัน

Writing A to E

Classroom Language: How to write letters?

8

Writing A to E

ครูเลือกเปิดวิดีโอการเขียนตัวอักษรทีละตัว โดยให้นักเรียนดูก่อน หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนลงบนสมุดจนครบทั้ง 5 ตัว

A Writing
B Writing
C Writing 
D Writing 
E Writing 

Classroom Language: Can you write these letters?

9

Letters in the mirror

ครูให้นักเรียนดูตัวอักษรที่เขียนกลับด้าน ถามว่าเป็นตัวอักษรอะไร และสังเกตว่าตัวใดเขียนผิดและจะเขียนให้ถูกต้องอย่างไร

Classroom Language: What letters do you see?

10

เปิดหน้าที่ถูกต้องให้นักเรียนดู

Solution: B, C and D

Classroom Language: What letters do you see?

11

Worksheet

ให้นักเรียนเติมส่วนที่ขาดของตัวอักษรที่ไม่สมบูรณ์ แล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

ABC 1 Aa-Ee Worksheet02

Skærmbillede 2019-09-30 09.44.15

Classroom Language: Now you write.

12

Day 3 – Small a to e

เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-e และการเขียนอักษรพิมพ์เล็ก a-e ที่ถูกต้อง

Big and small

เปิดวิดีโอนี้แนะนำตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก Aa-Zz ทั้ง 26 ตัว เมื่อดูจบเเล้วครูบอกนักเรียนว่าตัวพิมพ์เล็กเเละตัวพิมพ์ใหญ่เเตกต่างกัน จากวิดีโอการเขียนตัวอักษรเเละขนาดของัตัวอักษรเเตกต่างกัน ทำให้เรารู้ว่าตัวไหนพิมพ์เล็กเเละตัวไหนพิมพ์ใหญ่

Big and small letters song

Classroom Language: Big and small.

13

Compare big and small

เปิดวิดีโอนี้แนะนำตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก Aa -Ee เเละบอกความเเตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กเเละตัวพิมพ์ใหญ่ให้นักเรียนฟังอีกรอบ

Big letters become small letters

Classroom Language: Letter name.

Letter sound.

14

Small a to e

แนะนำตัวตัวพิมพ์เล็ก a-e  ครูกดตัวอักษรที่ละตัวให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ใช้ classroom language ‘Can you read this? – ออกเสียงตัวอักษร’ เมื่อต้องการให้นักเรียนออกเสียงซ้ำ

Classroom Language: Can you read this?

15

Writing a to e

นักเรียนดูวิธีการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องพร้อมออกเสียงตาม และให้นักเรียนเขียนตามบนอากาศไปพร้อมๆกัน

Writing a to e

Classroom Language: Write.

16

a to e one by one

นักเรียนฝึกเขียนที่ละตัวไปพร้อมๆกัน โดยดูวิดีโอขั้นตอนการเขียนก่อน จึงขียนลงบนสมุด จนครบทั้ง 5 ตัว

a writing 
b writing 
c writing 
d writing 
e writing 

Classroom Language: Write a to e.

17

Worksheet

“ให้นักรียนหาตัวอักษรพิมพ์เล็ก a-e จากคำที่อยู่ใน ABC 1 Aa-Ee Worksheet03 พร้อมเขียนตัวอักษรลงบนตัวอักษรที่นักเรียนหาได้บนใบงาน” (ครูสาธิตการเขียนบนใบงานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อน) 

Skærmbillede 2019-09-30 10.11.09

Classroom Language: Now you write.

18

Day 4 -A to E Words

ทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็ก Aa-Ee จากคำศัพท์ง่ายๆ

Repeat A to E

เปิดวิดีโอเพื่อทบทวน แนะนำคำศัพท์ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร a-e

Mission Control A – E

Classroom Language: Now it’s Mission Control!

19

Words in the video

ให้นักเรียนดูภาพ ถามนักเรียนว่า ‘What do you see?-นักเรียนเห็นหรือรู้จักภาพอะไรบ้าง’ (กดเสียงที่ Classroom language) ให้นักเรียนยกมือตอบที่ละคนเป็นภาษาอังกฤษ  ถ้าภาพไหนที่นักเรียนไม่รู้จัก ครูสามารถกดที่ภาพและให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม

Classroom Language: What do you see?

20

Letter cards

ให้นักเรียนจับคู่กัน  ครูแจกการ์ดตัวพิมพ์เล็กเตรียมไว้ในซอง คู่ละ1ชุด ให้นักเรียนนำการ์ดมาวางเรียงตัวอักษรจาก a ไป eให้ถูกต้อง เมื่อครูอธิบายเเล้วใช้ Classroon langusge ‘Can you do this?-ทำได้ไหม’ นักเรียนต้องตอบว่า ‘Yes!’

Classroom Language: Can you do this?

21

New words

ครูกดที่รูปภาพให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ให้นักเรียนลองนำคำศัพท์มาเรียงให้ตรงกับภาพทั้ง 4 ภาพ ครูพยายามให้นักเรียน ‘ออกเสียงชื่อตัวอักษร – Read letter’ (กดเสียงที่ Classroom language) ทีละตัว ของคำศัพท์นั้น หมายเหตุ : ยังไม่เน้นการออกเสียงแบบสะกด (Phonics)

Classroom Language: Read.

22

ให้นักเรียนออกเสียงของตัวอักษรต่อไปนี้ทีละตัว ‘Read letters name -ออกเสียงของตัวอักษร’ (กดเสียงที่ Classroom language) 

Can you read the small letters?

Classroom Language: Read.

23

Repeat A to E

เปิด VDO ให้นักเรียนดูอีกครั้ง ก่อนหมดคาบ

Mission Control A – E

Classroom Language: Are you ready? 

24

Day 5 – Repeat and evaluate

การทบทวน และการประเมิน  ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ใช้เวลาในการทบทวน 15 นาที   และการประเมินความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน ใช้เวลา 30 นาทีโดยประเมินทักษะในด้านการเขียน ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก a-e ที่ถูกต้อง

Jack Hartmann

เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบให้นักเรียนดูและทำท่าทางตาม

Jack Hartmann Writing A to Z

Classroom Language: Now stand up!

25

Repeat A-e

เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบให้นักเรียนดูและออกเสียงตามตาม

A to E and a to e

Classroom Language: What do you see?

26

Write a to e

นักเรียนเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก a, b, c, d, e  โดยครูจะอ่านตัวอักษรให้นักเรียนฟังที่ละตัวแล้วให้นักเรียนเขียนลงบนสมุด

กิจกรรมในการประเมินนี้นักเรียนจะต้องทำงานด้วยตนเอง

Classroom Language: Now you write.

27
28

Credits

The pictures are from the Swift Publisher app.

The ABC song in Space videos are from Cambridge English Online. Dream English Kids channel. First video on: https://youtu.be/gI9o73kenFI 

The Jack Hartmann video is from Jack Hartmann’s Kids Music Channel on https://www.youtube.com/watch?v=SE-ljfAmZis

เขียนข้อความ