เกี่ยวกับเรา

TKR English Projects ได้จัดทำเว็บไซด์นี้เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นอกจากนี้โครงการยังเปิดให้ผู้เยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อโครงการจะได้นำไปพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อความ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดบนเว็บไซด์นี้จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้ใช้ ดังนั้นห้ามให้ผู้อื่น มี ทำซ้ำ ดัดแปรง เพื่อการค้าให้ได้ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น