Classroom management

Introduction 

การจัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญในจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนอย่างเต็มที่ กลับมารู้สึกตัวเเละทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น ในวิดีโอนี้ครูจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการชั้นเรียนเเละการเเก้ไขปัญหาใน 4 ประเด็นต่อไปนี้

1. นักเรียนไม่สนใจ

2. นักเรียนรู้สึกเบื่อ

3. นักเรียนไม่ฟังเเละพูดเเทรก

4. การทำงานกลุ่ม

การจัดการชั้นเรียน ครูเสก โรงเรียนบ้านตะเคียนราม by TKREnglish

Answer the questions

1. เมื่อผู้เรียนส่งเสียงขณะที่ผู้สอน สอนอยู่ ควรเเก้ปัญหาอย่างไร  

 
 

2. ในการจัดการชั้นเรียนครูควรปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองอย่างไร

 
 

3. เมื่อมีผู้เรียนบางคนไม่สนใจในบทเรียนในขณะที่ผู้สอน สอนอยู่ ควรเเก้ปัญหาอย่างไร 

 
 

4. เมื่อผู้เรียนรู้สึกเบื่อ เเละเริ่มไม่สนใจบทเรียนที่ผู้สอน สอนอยู่ ควรเเก้ปัญหาอย่างไร

 
 

Answer the questions

จาก 4 ประเด็นใจการจัดการชั้นเรียนที่ครูได้ดูเเล้ว ครูมีวิธีการจัดการหรือเเก้ปัญหาในเเต่ละประเด็น กับชั้นเรียนของตนเองอย่างไรบ้าง

1. นักเรียนไม่สนใจในขณะทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ครูมีวิธีการจัดการหรือเเก้ปัญหาอย่างไร

                                                                                                                                                                

2. นักเรียนรู้สึกเบื่อในขณะทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ครูมีวิธีการจัดการหรือเเก้ปัญหาอย่างไร

                                                                                                                                                                

3. นักเรียนไม่ฟังเเละพูดเเทรกในขณะทำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ครูมีวิธีการจัดการหรือเเก้ปัญหาอย่างไร

                                                                                                                                                               

4. นักเรียนทำงานกลุ่มเเต่มีสมาชิกในกลุ่มไม่มีส่วนร่วม ครูมีวิธีการจัดการหรือเเก้ปัญหาอย่างไร

                                                                                                                                                                 

Assignment

หลังจากที่ครูได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการชั้นเรียนเเล้ว ให้ครูนำเทคนิคการจัดการชั้นเรียนไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองกับประเด็นปัญหาที่ครูพบเจอในชั้นเรียน

เขียนข้อความ