Technical information

อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์

เว็บไซด์นี้เหมาะสมกับอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ดังนี้

Safari

Microsoft Edge

Internet Explorer 9 ขึ้นไป

Google Chrome

Firefox 85.0 ขึ้นไป

Opera 80 ขึ้นไป

หากการจัดเรียงหน้าหรือผลลัพธ์ออกมาไม่ครบหรือไม่ปกติ ให้ทำการโหลดหน้านั้นอีกครั้งหรือการกดปุ่ม F5 หรือหากมีปัญหาเล่นเสียงไม่ได้ให้ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ทหรือ Re-start เว็บบราวเซอร์แล้วเข้าใช้เว็บไซด์ใหม่

เราผลิตเว็บไซด์นี้สำหรับ ใช้กับเครื่อง Window PC, Macs, iPad หรือ Tablet เว็บไซด์ของเราไม่ได้ผลิตเพื่อการรองรับการใช้กับมือถือ Android หรือ iPhones

เตรียมการสอน

ผู้ผลิตแนะนำให้ครูเตรียมอ่านเรื่องที่ตนจะนำไปสอนก่อนสอนในชั้นเรียน เนื่องจากบางกิจกรรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ เช่น กระดาษ iPad กาว เป็นต้น นอกจากนี้ครูจะได้มีความพร้อม หรือค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่สอน ก่อนสอนในชั้นเรียนจริง

กิจกรรม

ในแต่ละเรื่องจะมีกิจกรรมสำหรับทบทวนตั้งแต่ 1 กิจกรรมขึ้นไป ซึ่งครูอาจจะสอนเสร็จภายในหนึ่งวัน หรืออาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น

ในบางกิจกรรมสามารถนำมาใช้ได้อีกหากมีเวลาว่า หรือต้องการทบทวนเรื่องนั้นอีกครั้ง เช่น เกมส์กระดานคำศัพท์ เกมส์บิงโก เกมส์โยนบอลใส่แก้ว

กิจกรรมแปลประโยคหรือเรื่องสั้นก็สามารถนำมาให้นักเรียนทำซ้ำได้ โดยที่คราวถัดไปก็ให้นักเรียนแปลประโยค หรือเรื่องสั้นที่นักเรียนยังไม่เคยแปลก็ได้

ใบงาน และเอกสารต่างๆ

บางกิจกรรมจะมีใบงานหรือเอกสารอื่นๆ เมื่อเปิดลิงค์ก็จะเกิดหน้าต่างเว็บไซด์หน้าใหม่พร้อมใบงานหรือเอกสาร เพื่อความสะดวกในการกลับมาใช้หน้าเนื้อหาอีกครั้ง ด้านล่างของเนื้อหาจะมีลิงค์ไว้ให้เปิดไฟล์ PDF หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF

เฉลยกิจกรรม หรือเฉลยประเมิน

เมื่อเปิดลิงค์เฉลยต่างๆก็จะเกิดหน้าต่างเว็บไซด์หน้าใหม่พร้อมเฉลย เพื่อความสะดวกในการกลับมาใช้หน้าเนื้อหาอีกครั้ง

เฉลยการแปล ไม่จำเป็นต้องถูกต้องตามเฉลยทุกคำ การแปลนั้นอยู่ที่สำนวนของผู้แปล ดังนั้นหากแปลแล้วสื่อสารเข้าใจถูกต้องก็ถือว่าสำเร็จ

วีดีโอ

ครูสามารถเปิดวีดีโอเต็มหน้าจอให้นักเรียนเรียน

หากเปิดเว็บไซด์แล้วเกิดภาพวีดีโอดังนี้ ให้รีเฟรช ดาวน์โหลดหน้าเพจนั้นใหม่

ครูสามารถคลิ๊กที่ลิงค์ตัวหนังสือสีแดงใต้วีดีโอเพื่อดูวีดีโอต้นฉบับจาก Youtube

รูปภาพมีเสียง

เมื่อเห็นภาพไมค์โครโฟนเหมือนด้านบน แสดงว่าสามารถคลิ๊ก หรือแตะที่รูปภาพเพื่อฟังเสียงได้

ตัวหนังสือ

หากเว็บไซด์มีขนาดตัวอักษรเล็กไปหรือใหญ่ไป ครูสามารถปรับหน้าจอเว็บไซด์ด้วยการ Zoom ind หรือ Zoom out เว็บไซด์ได้ เช่น Ctrl + หรือ Ctrl Shift + สำหรับ Zoom ind และ Ctrl – หรือ Ctrl Shift – สำหรับ Zoom out แล้วแต่ชนิดของเว็บบราว์เซอร์

สไลด์

เมื่อเห็นจุดวงกลมสองอันขึ้นไปอยู่ด้านล่างขวามือแสดงว่าเป็นสไลด์ ให้แตะที่ภาพหรือตัวอักษร (หากเป็นเครื่อง PC หรือ Mac ให้เลื่อนเม้าท์ไปที่ภาพหรือตัวอักษร) ก็จะปรากฎลูงศรขึ้นทางด้านซ้ายและขวา ให้เลื่อนดูภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไป

iPad

หากครูใช้ iPad ต่อกับทีวีเพื่อเปิดเว็บไซด์ให้นักเรียนดู ก็สามารถใช้เว็บไซด์ในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้ ครูสามารถกลับด้านได้เองตามความเหมาะสมกับผลที่แสดงหน้าจอในทีวี

การพิมพ์เอกสาร

เมื่อเปิดเอกสารตามลิงค์แล้วก็เกิดหน้าบราวเซอร์ใหม่พร้อมปรากฎเอกสารในลิงค์ หากต้องการพิมพ์เอกสาร ก็จะมีวิธีการ 2 อย่างดังนี้

วิธีที่ 1: พิมพ์โดยตรงจากหน้าบราเซอร์ ก่อนจะพิมพ์ควรตรวจสอบว่าเอกสารที่จะพิมพ์นั้นมีขนาดถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างด้านบนวงกลมด้านซ้ายมือแสดงเอกสารที่มีขนาดเล็กกว่าเอกสารจริง ให้ปรับแต่งเปอร์เซ็นต์ตรงวงกลมขวามือ อาจจะปรับเป็น 75% หรือ 100% หรือ 125% แล้วแต่ แต่ต้องให้ถูกต้องตามเอกสารจริงแล้วค่อยพิมพ์

วิธีที่ 2: จัดเก็บไฟล์ PDF ลงเครื่องก่อน แล้วค่อยพิมพ์เอกสาร PDF จากไฟล์นั้น

การประเมิน

หากในการประเมินผลมีหลายคำสั่ง ให้ครูอ่านคำสั่งทั้งหมดให้นักเรียนฟัง 2 รอบ หลังจากนั้นออกคำสั่งให้นักเรียนปฏิบัติตามทีละขั้นตอน  เช่น “ข้อ 1 ฟังคำถาม เขียนคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ และแปลคำตอบเป็นภาษาไทย” ก็ให้อ่านคำสั่งทั้งหมดให้นักเรียนฟัง 2 รอบ แล้วเริ่มบอกให้นักเรียนฟังคำถาม เมื่อเล่นเสียงคำถามให้นักเรียนฟังแล้ว ก็บอกนักเรียนว่าให้ตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ ถามนักเรียนว่าเสร็จหรือยัง เมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว หรือให้เวลาเพียงพอแล้วก็ให้บอกให้นักเรียนแปลคำตอบที่นักเรียนเขียนเป็นภาษาไทย 
เมื่อ 1 ข้อมีหลายอย่างให้นักเรียนปฏิบัติ ข้อนั้นก็ควรจะมีมากกว่า 1 คะแนน เช่นข้อนี้นักเรียนต้องใช้ทั้งทักษะการฟัง การเขียนตอบคำถาม และการแปล ดังนั้นจึงแนะนำว่าข้อนี้ควรมี 3 คะแนน

ติดต่อผู้จัดทำ

กรุณาติดต่อผู้จัดทำ หากครูมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น ความคิดเห็นของคุณมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน

เขียนข้อความ