Questions 1: How are you?

Introduction 

ในบทเรียนนี้ครู Kellie จะมาเเนะนำเกี่ยวกับการทักทายเเละการถาม- ตอบ คำถาม การทักทายมีหลายรูปเเบบ เช่น ‘Good morning’ เเละสามารถถามต่อด้วยคำถามว่า ‘How are you?’ ในการทักทายเราต้องตั้งใจฟังคำตอบของคู่สนทนา บางทีคู่สนทนาอาจจะตอบว่า ‘I am fine.’ หรือ  ‘I am good.’ เเต่ถ้าการเเสดงสีหน้าของคู่สนทนาตรงกันข้ามกับคำตอบ เราสามารถถามคู่สนทนาของเราได้ว่า ‘Are you OK?’ ครู Kellie เคยมีประสบการณ์กับนักเรียนที่ไม่ตั้งใจฟังคำถามของคู่สนทนา เเละนักเรียนตอบคำถามผิด คู่สนทนาถามว่า ‘How are you?’ เเต่นักเรียนตอบว่า ‘I am 11 years old.’ ดังนั้น เราต้องตั้งใจฟังคำตอบของคู่สนทนาของเราให้ดี ๆ

Questions 1: How are you?  by teacher Keillie

Now you speak 

1. ถ้าครูอยากทราบอายุของคู่สนทนา จะต้องถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

2. ครูจะทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ตอนที่ครูเข้าสอนในตอนเช้า

3. ถ้าคู่สนทนาถามว่า ‘How old are you?’ ครูจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

Fill in the words

เตรียมดินสอหรือปากกาเเละกระดาษขึ้นมา เเล้วเติมคำที่หายไปในช่องว่าง เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์

1. Good ______ students!

2. ‘Are you OK?’  ตอบว่า  ‘_____ _____ _____ _____’

3. I am 35 years ______

Answer the questions

1. ฟังเสียงเเละเลือกคำตอบให้ถูกต้อง

 
 

2. การถามเเละการตอบ ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 
 
 

Assignment

ในชั้นเรียน ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ให้นักเรียนตกลงกันว่าใครจะเป็นคนถามก่อน ด้วยคำถาม ‘How are you?’ ถ้าคู่ของนักเรียนเป็นผู้ชายตอบว่า ‘I am fine.’ ถ้าคู่ของนักเรียนเป็นผู้หญิงตอบว่า ‘I am not OK.’      จากนั้นสลับกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคู่ได้ถามเเละตอบ

เขียนข้อความ