Loan words

Introduction

คำยืม (loan words) คือคำที่เรายืมมาจากภาษาใดภาษาหนึ่งเเละนำมาใช้ในภาษาไทยโดยไม่ต้องเเปลความหมายหรือที่เราเรียกว่าคำทับศัทพ์ ตัวอย่างคำยืมจากภาษาอังกฤษ เช่น สตรอว์เบอร์รี  บัส เเละคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีคำยืมจากภาษาอังกฤษมากมายที่คนไทยนำมาใช้ เเละเป็นส่ิงสำคัญมากที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษต้องสอนให้นักเรียนออกเสียงคำยืมจากภาษาอังกฤษให้เหมือนกับเจ้าของภาษาเมื่อพูดกับชาวต่างชาติ  เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เราต้องออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษา ในบทเรียนนี้ครู Kellie จะสอนออกเสียงคำยืมจากภาษาอังกฤษที่เราใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Loan words  by Kellie

Now you speak

ออกเสียงคำศัพท์จากรูปภาพต่อไปนี้เป็นภาษอังกฤษ จากนั้นคลิ๊กเพื่อฟังครู Kellie ออกเสียง

Skærmbillede 2021-01-29 kl. 08.22.55
1
2
Skærmbillede 2021-01-29 kl. 08.23.00
Skærmbillede 2021-01-29 kl. 08.22.04
3
4
5
1
2
3
4
5

Answer the questions

1. คำว่า ‘พิซซ่า’ เป็น loan words หรือไม่

 
 

2. ข้อใดออกเสียง ‘strawberry’ ได้ถูกต้อง

 
 
 

3. ความหมายของ – คำยืม คืออะไร

 
 

Assignment

ให้ครูเลือกคำยืมที่ได้ฝึกออกเสียงกับครู Kellie  2 คำ เเละไปใช้กับนักเรียน โดยโชว์ภาพของคำยืมเเละให้นักเรียนออกเสียง ฝึกจนนักเรียนสามารถออกเสียงของคำยืมได้ถูกต้อง

เขียนข้อความ