‘the’

เป้าหมายทบทวนเรื่องการใช้  a เเละ and เเละเรียนเรื่องการใช้ the ด้วยคำศัพท์จาก  Word family ant, bug, car, girl, boy, pig นักเรียนเข้าใจการใช้ the เเละสามารถอ่านออกเสียงประโยคในบทเรียนได้

หัวข้อหนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนเรื่องการใช้ a เเละ and ด้วยวิดีโอ สไลด์อ่านออกเสียง บอกความหมายของประโยคเเละทำใบงานทบทวนการใช้ a เเละ and ตามด้วยเรียนเรื่องการใช้ the ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าการใช้ the วางหน้าคำนาม หมายความว่าเราชี้เฉพาะเจาะจง เพียงสิ่งนั้น  เช่น the dog คือ หมาตัวนี้ the car คือ  รถคันนี้ เเละฝึกการเขียน ให้ความหมายของประโยค ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

หมายเหตุ หากตัวอักษรในสไลด์เล็กเกินไปให้ครูใช้ Clt + เพื่อการขยายหน้าจอให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น และ หากต้องการลดขนาดเว็บเพจให้ใช้คำสั่ง Clt –

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนเรื่องการใช้ a เเละ and ด้วยวิดีโอ เเละสไลด์อ่านออกเสียง บอกความหมายของคำศัพท์เเละประโยค ในการอ่านออกเสียงให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อนเสมอ เเละทำใบงานทบทวบการใช้ a เเละ  and

Day 2: เรียนรู้การใช้ the  จากวิดีโอ ภาพ เเละคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ   

Day 3: เรียนรู้การใช้ the  จากภาพ ประโยค ออกเสียงเเละบอกความหมาย เเละเรียนรู้การใช้ and เชื่อมประโยคผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

Day 4: ทบทวนจากกิจกรรมอ่านออกเสียงประโยคการใช้ the เเละการใช้ and เชื่อมในประโยค เเละทำเเบบประเมินทบทวนการใช้ and, a, an เเละ the

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

1

Day 1

ทบทวนเรื่องการใช้ a เเละ and ด้วยวิดีโอ เเละสไลด์อ่านออกเสียง บอกความหมายของคำศัพท์เเละประโยค ในการอ่านออกเสียงให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อนเสมอ เเละทำใบงานทบทวบการใช้ a เเละ  and

ใบงาน: ปริ้นใบงานให้ครบจำนวนนักเรียน

Skærmbillede 2020-10-26 kl. 09.36.02

Classroom Language: Good morning students!

2

วิดีโอทบทวน a: ครูเปิดวิดีโอ a – an articles song ให้นักเรียนฟัง ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ เเละถามนักเรียนว่านักเรียนได้ยินคำไหนบ่อยที่สุดในเพลง  ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ให้ครูเปิดเพลงซ้ำ ถามจนนักเรียนสามารถตอบได้ ว่าคือ a, an จากนั้นพูดคุยทบทวนเรื่องการใช้ a, an คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

A – An Articles Song – English Song For Kids – Music For Kids

Classroom Language: Please, watch the video.

3

ทบทวนคำศัพท์: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

4

วิดีโอทบทวน and: ครูเปิดวิดีโอ Introducing and  ให้นักเรียนฟัง เเละถามนักเรียนว่าเห็นเเละได้ยินอะไรบ้างในวิดีโอ  ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกรอบ  เมื่อนักเรียนตอบเเล้วครูเเละนักเรียนพูดคุย ทบทวนการใช้ and คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

Introducing ‘and’

Classroom Language: Please, watch the video.

5

ทบทวนประโยค: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน

Classroom Language: Can you read this? 

6

ทบทวนประโยค: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

7

Worksheet:  ครูเเจกใบงาน Beginner 1/9 Worksheet01 ให้นักเรียนเขียนประโยคจากภาพให้ถูกต้องโดยใช้คำศัพท์จากตาราง เฉลย

Skærmbillede 2020-10-28 kl. 09.45.00

Classroom Language: Can you do this? 

 8

Day 2

เรียนรู้การใช้ the  จากวิดีโอ ภาพ เเละคำศัพท์ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ      

Classroom Language: Good morning students!

9

วิดีโอเเนะนำ ‘the’ : ครูเปิดวิดีโอ Tricky Tracy and ‘the’  ให้นักเรียนฟัง เเละถามนักเรียนว่าเห็นเเละได้ยินอะไรบ้างในวิดีโอ  เเละครูถามนักเรียนว่า Tracy ออกเสียงว่าอะไรในวิดีโอ เเละมีตัวอักษรอะไรบ้าง เเละครูถามต่อว่านักเรียนสามารถสะกดตามกฎของ Phonic ได้ไหม เเละคำนี้เป็นคำที่นักเรียนเจอบ่อยไหม จากนั้นพูดคุยกันเรื่อง Tricy word เเละ Sight word คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู  

Learn to Read and Spell Sight Words with Tricky Tracy- THE

Classroom Language: Please, watch the video.

10

วิดีโอออกเสียง ‘the’: ครูเปิดวิดีโอ Kellie pronouncing ‘the’  ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ จากนั้นให้นักเรียนพยายามออกเสียงตามวิดีโอ 4-5 ครั้ง หรือจนนักเรียนสามารถออกเสียง ‘the’ ได้ถูกต้อง คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู  

Pronouncing ‘the’

Classroom Language: Please, watch the video.

11

อ่านประโยค: ครูโชว์ภาพสุนัขแล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไร เมื่อนักเรียนตอบแล้วสไลด์ให้เห็นคำศัพท์ ‘dog’ แล้วถามว่ามีสุนัขกี่ตัว เมื่อนักเรียนตอบแล้ว สไลด์ ‘a dog’  เเละครูอธิบายต่อว่า เราใช้  ‘a dog’ เมื่อเราพูดถึงสุนัขทั่วไป เเละใช้ ‘the dog’ สไลด์ให้เห็นประโยค ‘the dog’ เมื่อเราพูดถึงสุนัขที่เราเห็นหรือเฉพาะเจาะจงหรือเป็นสิ่งที่รู้กันดีว่าหมายถึงอะไร ในภาษาไทยเราจะใช้ว่า ตัวนี้  สิ่งนี้ อันนี้ เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนพยามยามออกเสียงประโยคด้วยตนเอง ก่อนจะกดเสียงให้นักเรียนฟัง

Classroom Language: What do you see?

12

อ่านประโยค: ครูโชว์ภาพมดเเละถามนักเรียนว่าเห็นอะไร เเละมีกี่ตัว เมื่อนักเรียนตอบแล้ว สไลด์ให้เห็นคำศัพท์ ’an ant’  เเละถามต่อว่ามดตัวนี้สีอะไร เมื่อนักเรียนตอบแล้ว สไลด์ให้เห็นประโยค ‘ The ant is red. ‘เเละครูต้องอธิบายซ้ำว่า การใช้  ‘a’ เเละ ‘the’ เเตกต่างกันอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนพยามยามออกเสียงประโยคด้วยตนเอง

Classroom Language: What do you see?

13

อ่านประโยค: ครูโชว์ภาพเเมลงเเละถามนักเรียนว่าเห็นอะไร เเละมีกี่ตัว เมื่อนักเรียนตอบแล้ว สไลด์ให้เห็นคำศัพท์  ‘ the   is ‘ เเละถามนักเรียนว่าเเมลงตัวนี้ใหญ่หรือเล็ก เเละสไลด์ให้เห็นประโยค ‘ The   is big.’  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค จากนั้นเขียนประโยคเเละความหมายลงสมุด เช่น ‘The bug is big.’ (มดตัวนี้ใหญ่)

Classroom Language: What do you see?

14

อ่านประโยค: ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน เเล้วเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

15

ทบทวนคำศัพท์: ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ด้วยตนเองก่อน เเล้วจึงกดเสียงที่ถูกต้องให้นักเรียนฟังเเละให้นักเรียนออกเสียงตามอีกรอบ

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

16

อ่านประโยค: ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคด้วยตนเองก่อน เเละให้นักเรียนเขียนเขียนคำศัพท์ลงสมุด

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

17

Day 3

เรียนรู้การใช้ the จากภาพ ประโยค ออกเสียงเเละบอกความหมาย เเละเรียนรู้การใช้ and เชื่อมประโยคผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

Classroom Language: Good morning students!

18

วิดีโอออกเสียง ‘the’: ครูเปิดวิดีโอ Kellie pronouncing ‘the’  ให้นักเรียนพยายามออกเสียงตามวิดีโอ ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างในวิดีโอ  เเละให้นักเรียนพยายามออกเสียงตามวิดีโอ 4-5 ครั้ง หรือจนนักเรียนสามารถออกเสียง ‘the’ ได้ถูกต้อง คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู  

Pronouncing ‘the’

Classroom Language: Please, watch the video.

19

อ่านประโยค: ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคด้วยตนเองก่อน

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

20

อ่านออกเสียงประโยค: ครูถามนักเรียนว่าเห็นเด็กผู้ชายกี่คน ให้นักเรียนตอบ เด็กผู้ชายหนึ่งคน หรือ ’a boy’ ให้นักเรียนดูคำว่า ‘a boy’ ถามนักเรียนต่อว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาดูเป็นอย่างไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว สไลด์ให้เห็น ‘The boy is sad.’ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน เเล้วกดเสียงให้นักเรียนฟัง เเละอธิบายการใช้ ‘the’ ให้นักเรียนฟังอีกรอบ

Classroom Language: What do you see?

21

อ่านออกเสียงประโยคครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไร ให้นักเรียนตอบ เด็กผู้หญิงหนึ่งคนเเละรถหนึ่งคัน หรือ ’a girl and a car’ ให้นักเรียนดูคำว่า ’a girl and a car’  ถามนักเรียนต่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาดูเป็นอย่างไร เเล้วรถมีรูปร่างเป็นอย่างไร  เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว  สไลด์ให้เห็น ‘The girl is hot and the car is big.’ ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน เเล้วกดเสียงให้นักเรียนฟัง

Classroom Language: What do you see?

22

กิจกรรมสร้างประโยค : ครูให้ตัวเเทนนักเรียนออกมาสไลด์ภาพสัตว์ (Slides no.1) และคำศัพท์ (Slides no.2)ให้เป็นประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน จากนั้นอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค  กดที่รูปภาพเพื่อฟังเสียงของประโยค

Slides no.1
Slides no.2

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

23

อ่านประโยค: ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยคด้วยตนเองก่อน

Classroom Language: Can you read this? 

 Raise your hand! 

24

เเบบฝึกหัดทบทวน: แจก Beginner 1/9 Workheet02 ให้นักเรียนเลือกภาพที่นักเรียนชอบจากภาพที่กำหนดให้มา 1 ภาพ นำมาวาดเเละระบายสีให้สวยงาม จากนั้นให้เลือกคำศัพท์จากตารางมาเเต่งประโยคจากภาพที่นักเรียนวาดให้ถูกต้อง เฉลย

Skærmbillede 2020-10-28 kl. 09.53.36

Classroom Language: Can you do this? 

25

Day 4

ทบทวนจากกิจกรรมอ่านออกเสียงประโยคการใช้ the เเละการใช้ and เชื่อมในประโยค เเละทำเเบบประเมินทบทวน การใช้ and, a, an เเละ the

ใบงาน: ปริ้นเเบบทดสอบให้ครบจำนวนนักเรียน

Classroom Language: Good morning students!

26

วิดีโอทบทวน ‘the’: ครูเปิดวิดีโอ Repeat ‘the’  ให้นักเรียนออกเสียงตามวิดีโอ ถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างจากวิดีโอ เเละพูดคุยทบทวนเรื่องการใช้เเละออกเสียง ‘’the’’  เเละการใช้ “and” เชื่อมประโยค คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู  

Repeat ‘the’

Classroom Language: Please, watch the video.

27

กิจกรรมสร้างประโยค : ครูให้ตัวเเทนนักเรียนออกมาสไลด์คำให้เป็นประโยค ให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน จากนั้นอ่านออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค

Classroom Language: Can you read this?

28

Worksheet : เเจกเเบบทดสอบ Beginner 1/9 Evaluationให้นักเรียน

ข้อ 1. ให้นักเรียนเติมคำ a, an, the เเละ and ให้ถูกต้อง

ข้อ 2. ให้นักเรียนดูภาพเเละเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง

Skærmbillede 2020-11-05 kl. 08.57.03

Classroom Language: Are you ready to start?

29

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

Repeat lesson

30

Credits:

  • Pictures: Swift Publisher 5
31

เขียนข้อความ