ABC crash course

เป้าหมาย: นักเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว รู้ลำดับการเรียงของตัวอักษร  รู้ชื่อของอักษรเเต่ละตัวเเละสามารถร้องเพลง ABC ได้ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ครูสอนภาษาอังกฤษ A-Z ให้กับนักเรียนได้เร็วขึ้น

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยเเนะนำตัวสามตัวอักษรเเรกของภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษเพื่อเเสดงให้เห็นว่าเเต่ละภาษามีพยัญชนะหรือตัวอักษรของตัวเองเพื่อใช้ในการสื่อสาร หนังสือที่เราได้จัดทำขึ้นนี้ไม่เเนะนำให้ใช้การสอนเทียบเสียงภาษาไทยกับภาษาอักกฤษเพราะจะทำให้การออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียงในภาษาอังกฤษ  บางเสียงในภาษาไทยมีเสียงที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษ เเต่ตามหลักการวิธีการออกเสียงเเล้วเเตกต่างกันโดยสินเชิง หลังจากที่นักเรียนได้เรียนหนังสือเล่มนี้เเล้วนักเรียนยังต้องเรียน A – Z เพิ่ม เพื่อเรียนรู้ทิศทางการเขียนของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก  ชื่อของตัวอักษรเเละการออกเสียง Phonics

สัปดาห์:

Day 1: เเนะนำตัวอักษรภาษาไทยเเละอังกฤษ เปรียบเทียบทั้งสองภาษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความเเตกต่าง จากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเเละการออกเสียงชื่อของตัวอักษรผ่านการร้องเพลง ABC

Day 2: เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษร A B C ตัวพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก ด้วย ลูกศรเเสดงทิศทางการเขียน วิดีโอการเขียนเเละเพลงเเนะนำตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก

 

Day 3: เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเเละเเนะนำเสียง Phonics ของเเต่ละตัวอักษรจากวิดีโอเเละกิจกรรมต่างๆ

Day 4: ทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็กเเละเเนะนำสระในภาษาอังกฤษ a e i o u จากวิดีโอเเละการทำกิจกรรมต่างๆ

Day 5: ทบทวนเพลง ABC  นับจำนวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เเละนักเรียนทุกคนช่วยกันเขียน A – Z บนกระดาน เเละทำเเบบประเมิน

1

Day 1

เเนะนำตัวอักษรภาษาไทยเเละอังกฤษ เปรียบเทียบทั้งสองภาษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความเเตกต่าง จากนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเเละการออกเสียงผ่านการร้องเพลง ABC

Classroom Language: Good morning everyone!

2

เรียนรู้: โชว์ตัวอักษรให้นักเรียนดูไม่ต้องอธิบายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดมากขึ้น เเละถามนักเรียนว่า “What is this? – นี่คืออะไร”  

Skærmbillede 2021-01-07 kl. 09.29.05

Classroom Language: What is this?

3

เรียนรู้“What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรค่ะ” อธิบายว่า ”ในภาษาอังกฤษก็มีตัวอักษรหรือพยัญชนะเหมือนกับภาษาไทย” จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดคุยกัน “นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทยทั้งหมดหรือไม่”

Skærmbillede 2021-01-06 kl. 09.22.17

Classroom Language: What do you see?

4

เรียนรู้: “What letters are these? – นี่คือตัวอักษรอะไร” นี่คือตัวอักษรสามตัวเเรกของภาษาอังกฤษ นักเรียนรู้ไหมว่าสามตัวอักษรที่นักเรียนเห็นนี้คือตัวอะไรบ้าง”

Skærmbillede 2021-01-06 kl. 09.23.20

Classroom Language: What is this?

5

เรียนรู้“What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรค่ะ” นี่คือสามตัวอักษรเเรกของภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ “ในภาษาไทยจะมีคำที่ใช้กับตัวอักษรตัวนั้นเเละออกเสียงคำนั้นด้วยเช่น ก ไก่ ข ไข่ เป็นต้น เเต่ในภาษาอังกฤษจะใช้จะใช้คำที่มีตัวอักษรนั้นขึ้นต้นเป็นตัวเเรก เช่น  A apple, B ball, C cat  เพื่อช่วยให้จำได้ง่ายมากขึ้น”

Classroom Language: What do you see?

6

เรียนรู้: “What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรค่ะ” เมื่อนักเรียนตอบเเล้วครูอธิบายต่อว่านี่คือสามตัวอักษรเเรกของภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ “ในภาษาไทยจะมีคำที่ใช้กับตัวอักษรตัวนั้นเเละออกเสียงคำนั้นด้วยเช่น ก ไก่ ข ไข่ เป็นต้น เเต่ในภาษาอังกฤษจะใช้จะใช้คำศัพท์ที่มีตัวอักษรนั้นขึ้นต้นเป็นตัวเเรก เช่น  A apple, B ball, C cat  เพื่อช่วยให้จำได้ง่ายมากขึ้น” เเต่โดยปกติทั่วไปจะออกเสียงเเค่ชื่อ เช่น A B C เป็นต้น

ABC on whiteboard by Sven Petersen

Classroom Language: What do you see?

7

เรียนรู้: “นักเรียนรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีตัวอักษรหรือพยัญชนะทั้งหมด 44 ตัว เเต่ในภาษาอังกฤษมีเเค่ 26 ตัวเท่านั้น”  ครูถามนักเรียนว่า “What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรอะไร” นักเรียนรู้จักตัวอักษรในภาษาอังกฤษกี่ตัว หลังจากนักเรียนตอบเเล้วครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู 

Classroom Language: Try to answer by yourself.

8

เรียนรู้: “What letter do you see? – ตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไรค่ะ” นักเรียนรู้ไหมว่าตัวอักษรที่เห็นนี้คือตัวอะไรในภาษาอังกฤษ เลื่อนสไลด์ถามนักเรียนจนครบทุกตัว เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ครูอธิบายต่อว่าอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวเดียวกัน เเต่เเตกต่างกันที่ลักษณะของตัวอักษรเท่านั้น

Classroom Language: What letter do you see?

9

เรียนรู้“นี่คือวิธีการเขียนเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง”  “นักเรียนจำชื่อของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนได้บ้าง”  “Can you read this? – นักเรียนอ่านได้ไหมค่ะ”ครูชี้ไปที่ตัวอักษรที่ละตัวเเละให้นักเรียนช่วยกันออกเสียงของตัวอักษร  โดยที่ครูไม่ต้องบอก

Classroom Language: Can you read this?

10

เรียนรู้:  “นี่คือเพลง Alphabet song ที่จะช่วยให้นักเรียนจำตัวอักษรในภาษาอังกฤษได้เร็วมากขึ้น ครูเปิดเพลงให้นักเรียนออกออกเสียงตาม 2-3 รอบ 

Alphabet song with Kellie by Sven Petersen

Classroom Language: Can you sing?

11

กิจกรรม: เเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  3 – 4 คน  เเจกกระดาษที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษครบ 26 ตัวให้นักเรียนกลุ่มล่ะ 1 เเผ่น เเละให้นักเรียนตัดกระดาษตัวอักษรออกเป็น 26 ชิ้น จากนั้นจับเวลาให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มเรียงลำดับตัวอักษรให้ถูกต้อง  โดยในห้องเรียนต้องไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน เเละเรียงตัวอักษรจากความรู้ความสามารถของตัวเอง เมื่อเสร็จเเล้วให้เเต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ  

Skærmbillede 2021-01-06 kl. 12.20.17

Classroom Language: Let’s play.

12

เรียนรู้เล่นเสียงครู Kellie  ออกเสียง LMNOP ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนพยายามออกเสียงตามให้เหมือนครู Kellie ถ้านักเรียนออกเสียงไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโอ 2-3 รอบ เเละให้นักเรียนออกเสียงตาม  เเละถามนักเรียนว่า “เสียงที่ครู Kellie ออกเสียงมีตัวอักษรกี่ตัว เเละมีตัวอะไรบ้าง เเละลำดับของตัวอักษรที่ครู Kellie ออกเสียงอยู่ลำดับที่เท่าไร” 

Classroom Language: Can you do this?

13

เรียนรู้:  ครูเเละนักเรียนร่วมกันร้องเพลงอีกรอบ  ถ้านักเรียนยังร้องไม่คล่องให้ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟังเเละร้องตาม 2-3 รอบ ให้นักเรียนพยายามร้อง LMNOP ให้เร็วขึ้น

Quick alphabet song with Kellie by Sven Petersen

Classroom Language: Let’s sing together. 

14

Day 2

เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษร A B C ตัวพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก ด้วย ลูกศรเเสดงทิศทางการเขียน วิดีโอการเขียนเเละเพลงเเนะนำตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก

Skærmbillede 2021-01-06 kl. 14.26.20

Classroom Language: Good morning students!

15

เรียนรู้:  “เมื่อวานนักเรียนได้ร้องเพลง ABC เเบบเร็วเเล้ว  มาดูว่าวันนี้นักเรียนจะร้องได้ดีกว่าเมื่อวานไหม” ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนร้องตาม ถ้านักเรียนยังร้องตามไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโออีกรอบพร้อมกับให้นักเรียนร้องตาม การออกเสียงตัว ‘Z’ ในภาษาอังกฤษจะมี 2 เเบบ เเบบเเรกภาษาอักกฤษเเบบอังกฤษ (Great Britain) จะออกเสียวตัว ‘Z’ ว่า ‘zed’ เเละเเบบที่สองภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน (USA) จะออกเสียวตัว ‘Z’ ว่า ‘zee

ABC SONG | ABC Song for Children

Classroom Language: Are you ready for the video?

16

เรียนรู้: “ตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร” “วิธีการเขียนตัวอักษรตัวนี้ที่ถูกต้องต้องเขียนยังไง” ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันเรื่องทิศทางการเขียนตัวอักษร จากนั้นครูขออาสามัครนักเรียนออกมาเขียนตัวอักษรที่นักเรียนเห็น บนกระดานให้เพื่อนๆดูว่าทิศทางทางการเขียนที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องเขียนยังไง โดยที่ครูไม่ต้องบอก ให้นักเรียนเขียนตามที่นักเรียนเข้าใจก่อน

Skærmbillede 2021-01-06 kl. 12.42.11

Classroom Language: Can you do this?

17

เรียนรู้: ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียนให้นักเรียนดู เเละอธิบายว่าตัว A มีทั้งหมด สามเส้น ให้นักเรียนดูที่ลูกศร จะมีตัวเลขบอกลำดับการเขียนตัว A  เมื่อนักเรียนดูจบเเล้วเปิดวิดีโออีกรอบพร้อมกับให้นักเรียนเขียนตาม โดยใช้นิ้วชี้เขียนตัว A ในอากาศ

Writing A with arrows by Sven Petersen

Classroom Language: Write

18

กิจกรรม: ครูขออาสาสมัครนักเรียนสามคน ออกมาเขียนตัวอักษรที่นักเรียนเห็นบนกระดาน  โดยนักเรียนเเต่ละคนต้องเขียนตัวอักษรที่ตนเองเลือก ให้ถูกต้องตามลำดับของลูกศรที่มีตัวเลขกำกับไว้ เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ครูอธิบายว่าวิธีการเขียนที่ถูกต้องนักเรียนต้องเขียน ตามเลขลำดับของลูกศร  จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนเขียนตัวอักษรตัวเเรกในอากาศ โดยใช้นิ้วชี้ เเละเขียนต่อไปเรื่อยๆจนครบทั้งสามตัว 

Classroom Language: Can you do this?

19

เรียนรู้: ครูให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น  “เราจะเขียนตัวอักษรทั้งหมดในอากาศตามวิดีโอ ของ Jack Hartmann” เมื่อกนักเรียนพร้อมเเล้วครูเปิดวิดีโอเเละให้นักเรียนทำตาม

Capital Letters | Alphabet Workout | Jack Hartmann

Classroom Language: Are you ready for the video?

20

ใบงาน:  ครูเเจกใบงาน ABC carash course worksheet01 ให้นักเรียนเขียนตามเส้นประ โดยอธิบายว่า “นักเรียนต้องเขียนตัวอักษรตามลำดับของเส้นประที่มีตัวเลขบอกไว้ คือต้องเริ่มเขียนจากเส้นลูกศรที่มีเลข 1 ไปเส้นลูกศรที่มีเลข 2  เเละ 3 ตามลำดับ 

Skærmbillede 2021-01-20 kl. 09.28.06

Classroom Language: Can you do this?

21

เรียนรู้: ครูบอกให้นักเรียนทุกคน “Now sit down – นั่งลง” เมื่อนักเรียนทุกคนนั่งลงเเล้วก็สั่งให้  “Stand up – ยืนขึ้น” เมื่อนักเรียนทุกคนยืนขึ้นเเล้วสุดท้ายให้นักเรียน “Sit down again –  นั่งลง” ครูสามารถกดเล่นเสียงได้ที่ รูปภาพ

Classroom Language:

Now sit down.

Stand up.

Sit down again.

22

เรียนรู้ : “นักเรียนจำได้ไหมว่าตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร” เมื่อนักเรียนตอบเเล้วถามต่อว่า “มันคือตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก” จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กของตัว เอ เเละ ตัว บี บนกระดาน

Classroom Language: What is this?

23

เรียนรู้“ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษจะใช้เพื่อบอกชื่อของตัวอักษรเเละใช้เขียนเริ่มต้นประโยคตัวเเรก” ครูถามต่อว่า “ตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเหมือนกันกับตัวพิมพ์ใหญ่ไหม หรือที่เรียกว่าตัวพิมพ์เล็กเพราะเขียนตัวเล็กกว่าตัวพิมพ์ใหญ่ไหม” “ถ้าไม่นักเรียนคิดว่าทำไม” เพราะว่าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะใช้บอกชื่อเเละพิมพ์เล็กใช้ออกเสียง ครูให้นักเรียนบอกชื่อของตัวอักษรทั้งสามตัว

Classroom Language: What letter do you see?

24

เรียนรู้: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็กต่างกันไหม  เเละมีตัวไหนบ้างที่เหมือนกัน เมื่อเป็นทั้งตัวพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก นักเรียนจำได้ไหมตัวที่เหมือนกันมีกี่ตัว ให้ครูกดหยุดวิดีโอในนาทีที่ 2.27 วินาที นักเรียนจะเห็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็กเเละพูดคุยกัน

The Big and Small Letters Song

Classroom Language: Please, watch the video.

25

กิจกรรม : ถ้ายังมีเวลาให้นักเรียนเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กของสามตัวเเรกในภาษาอังกฤษลงในสมุด โดยนักเรียนต้องเขียนตามลำดับของลูกศรดูจากตัวเลขที่เขียนกำกับไว้

Classroom Language: Can you write this?

26

Day 3

เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเเละเเนะนำเสียง Phonics ของเเต่ละตัวอักษรจากวิดีโอเเละกิจกรรมต่างๆ

Classroom Language: Good morning class.

27

กิจกรรมจิตศึกษาให้นักเรียนนั่งบนพื้นหรือถ้าไม่มีพื้นที่สามารถให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้ของตัวเองได้ จากนั้นเตรียมดินสอเเละสมุด เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว ให้นักเรียนเปิดสมุดของตัวเอง เเละวางดินสอไว้ตรงกลางสมุด จากนั้นให้นักเรียนหลับตา ให้ครูเปิดเพลงระหว่างที่นักเรียนหลับตา  ครูบอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่นักเรียนจำได้หรือที่นักเรียนชอบลงสมุด 2-3 ตัว ระหว่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนจะต้องหลับตา เมื่อหนักเรียนเขียนเสร็จทุกคนเเล้ว ให้นักเรียนวางดินสอลงเเละเปิดตา ครูให้นักเรียนยกสมุดของตนเองขึ้นโชว์ให้ครูเเละเพื่อนๆดู จากนั้นครูสุ่มนักเรียน 2-3 คนออกมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนได้เขียน

Quiet river by Sven Petersen

Classroom Language: Write down in your notebook.

28

เรียนรู้“What it this? – นี่คืออะไร” นี่คือตัว B พิมพ์ใหญ่เเละ b พิมพ์เล็ก  “นักเรียนคิดว่าจะสามารถเขียนตัว B ใหญ่เเละ b เล็ก ได้ถูกต้องตามหลักทิศทางการเขียนหรือตามที่ลูกศรบอกเลขลำดับกำกับการเขียนไว้ได้ไหม”   ถ้านักเรียนตอบว่าได้ ให้ครูเลื่อนหน้าถัดไป ที่เป็นเครื่องหมายคำถาม

Classroom Language: What is this? 

29

กิจกรรม : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เเละบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียนเขียนตัว บี พิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็กให้ถูกต้องตามหลักทิศทางการเขียนหรือตามลำดับลูกศรที่นักเรียนได้เห็นจากหน้าที่ผ่านมาลงสมุด

Classroom Language: Can you write this?

30

กิจกรรม : ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ลงสมุด เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ให้นักเรียนออกเสียงชื่อของตัวอักษรจาก A – Z

Classroom Language: Write down in your notebook.

31

เรียนรู้นักเรียนลองสังเกตดูว่ามีตัวภาษาอังกฤษตัวไหนบ้าง เมื่อเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเล้วเหมือนกัน  ให้นักเรียนดูที่หน้าจอเเละสังเกต เมื่อนักเรียนดูเเล้ว ถามนักเรียนว่ามีกี่ตัวเเละมีตัวอะไรบ้างนักเรียนจำชื่อของตัวอักษรนั้นได้ไหม 

Classroom Language: Raise your hand to answer.

32

เรียนรู้ : “ให้นักเรียนสังเกตตัวอักษรที่มีภาพสะท้อนซึ่งกันเเละกัน บนหน้าจอคือตัวอักษรสีฟ้า” เมื่อนักเรียนเห็นเเล้วครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าตัวอักษรเเตกต่างกันอย่างไร เเละมีตัวอักษรอะไรบ้างที่เป็นภาพสะท้อนซึ่งกันเเละกันให้นักเรียนบอกชื่อของตัวอักษรนั้น

Classroom Language: Raise your hand to answer.

33

เรียนรู้ : “อักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร” เมื่อนักเรียนตอบเเล้วครูกดเสียงให้นักเรียนฟังเเละอธิบายว่า “เสียงที่นักเรียนได้ยินจากอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นชื่อของตัวอักษร เเละตัวพิมพ์เล็กจะเป็นเสียง ‘Phonics’” ครูกดเสียงให้นักเรียนฟังอีกรอบ เเละอธิบายต่อ “ ตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัว C เเละเสียง ‘Phonics’ ของตัว c จะคล้ายกับเสียง ‘Phonics’ ของตัว k” 

Classroom Language: Listen carefully.

34

เรียนรู้: “นักเรียนรู้ไหมว่าตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร เเละมีเสียง Phonics  ว่าอย่างไร” กดที่ตัวอักษรเพื่อฟังเสียง

Classroom Language: Listen carefully.

35

เรียนรู้: “วิดีโอนี้นักเรียนจะได้รู้จักชื่อของตัวอักษรเเละ เสียง Phonics ของตัวอักษรเเต่ละตัว มาดูกันว่านักเรียนจะสามารถจำตัวอักษรได้ไหม” เมื่อนักเรียนดูจบเเล้วครูถามนักเรียนว่านักเรียนจำตัวอักษรไรได้บ้าง

Phonics Song

Classroom Language: Are you ready for the video? 

Raise your hand to answer.

36

Day 4

ทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็กเเละเเนะนำสระในภาษาอังกฤษ a e i o u จากวิดีโอเเละการทำกิจกรรมต่างๆ

Classroom Language: Good morning everyone!

37

เรียนรู้ :  “นักเรียนจำได้ไหมว่ามีตัวอักษรตัวไหนบ้างที่เมื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเล้วเขียนเหมือนกัน” เมื่อนักเรียนตอบเเล้วอธิบายต่อว่า “วันนี้เราจะมาดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนบ้างที่เมื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเล้วเขียนไม่เหมือนกัน ให้นักเรียนดูที่หน้าจอ” เมื่อนักเรียนดูเเล้ว “ให้นักเรียนเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กไม่เหมือนกันลงสมุด 2 ตัว (ตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กรวมกันเป็น 4 ตัวทั้งหมด)” เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ครูเลือกให้ตัวเเทนหรืออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมาเขียนตัวอักษรที่นักเรียนเขียนลงสมุดบนกระดาษ เเละพูดคุยกันว่าตัวอักษรที่นักเรียนเขียนมีชื่อว่าอะไรเเละเเตกต่างกันอย่างไร

Classroom Language: Take out your notebook and a pencil.

38

เรียนรู้“ภาษาไทยมีสระไหมค่ะ” เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว “ภาษาอังกฤษก็มีสระเช่นกันเเละเป็นตัวอักษรที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาเเล้ว สระ ‘vowels’ มี 5 ตัวทั้งหมด ” “นักเรียนเห็นไหมค่ะ ว่ามีตัวอะไรบ้าง” ให้นักเรียนดูที่หน้าจอเเละสังเกตตัวอักษรสีส้ม “นักเรียนจำชื่อของสระ 5 ตัวนี้ได้ไหม” ให้นักเรียนออกเสียงด้วนตัวเอง 

Classroom Language: Try to read this.

39

วิดีโอ: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าสระ 5 ตัวนี้มีชื่อว่าอะไร เเละมีเสียง ‘Phonics’ ว่าอย่างไร เเล้วนักเรียนจำคำศัพท์ของเเต่ละตัวอักษรได้ไหม ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูซ้ำ

The Short Vowel Song | Best Phonics

Classroom Language: Please watch the video.

40

เรียนรู้ : ครูอธิบายว่าตัวอักษรที่นักเรียนเห็นนี่คือสระในภาษาอังกฤษ ครูให้นักเรียนบอกชื่อของสระ เลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อให้นักเรียนบอกชื่อของสระที่สลับที่กันอยู่ 2-3 รอบ

Classroom Language: Try to read this.

41

เรียนรู้ : “นักเรียนได้ออกเสียง ‘Phonics’ ของสระไปเเล้ว ต่อไปเรามาดูว่าตัวอักษรที่เหลือมีเสียงว่าอย่างไรบ้าง” เมื่อนักเรียนดูจบเเล้ว “นักเรียนจำได้ไหมว่าสระ ‘vowels’ 5 ตัว มีชื่อเเละมีเสียง ‘phonics’ ว่าอย่างไร ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ครูเลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อฟังเสียงของสระ

Phonics Song (new ZED version)

Classroom Language: Are you ready for the video?

42

เรียนรู้“นักเรียนจำเสียง ‘Phonics’ ของสระได้หรือยังค่ะ”  “Can you read this? – นักเรียนอ่านออกเสียงได้ไหม” เมื่อนักเรียนตอบเเล้วครูให้นักเรียนทุกคนออกเสียง’Phonics’ ของสระพร้อมกัน’ ถ้านักเรียนยังออกเสียงได้ไม่ถูกต้องสามารถกดที่ตัวอักษรเพื่อฟังเสียงของสระเเต่ละตัว

Classroom Language: Can you read this?

43

กิจกรรม: เเจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่นหรือให้นักเรียนเขียนลงสมุด “นักเรียนจำสระในภาษาอังกฤษได้ไหมมีกี่ตัว เเต่ละตัวมีชื่อเเละเสียง ‘Phonics’ ว่าอย่างไร” เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว “ให้นักเรียนเลือกสระที่นักเรียนจำได้หรือที่นักเรียนชอบ เขียนลงสมุดทั้งตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเละตกเเต่งให้สวยงาม” ครูสามารถให้เด็กนักเรียนพิเศษเขียนตัว เอ เหมือนตัวอย่างได้ 

Skærmbillede 2021-01-08 kl. 10.37.51

Classroom Language: Please, write letters. 

44

เรียนรู้ : เมื่อนักเรียนตกเเต่งสระที่นักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยเเล้ว “ให้นักเรียนทุกคนนำเสนอผลงานของตัวเอง โดยนักเรียนต้องบอกว่าได้ว่าสระที่นักเรียนเลือกมีชื่อว่าอะไร เเละมีเสียง ‘phonics’ ว่าอย่างไร” ให้นักเรียนยืนขึ้นทีละคนเเละนำเสนอผลงานของตัวเองจนครบทุกคน

Skærmbillede 2021-01-08 kl. 10.39.05

Classroom Language: Show your work, please.

45

Day 5

ทบทวนเพลง ABC  นับจำนวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เเละนักเรียนทุกคนช่วยกันเขียน A – Z บนกระดาน เเละทำเเบบประเมิน

Classroom Language: Good morning class.

46

วิดีโอ: “Can you sing? – นักเรียนร้องได้ไหมค่ะ”  เปิดวิดีโอเพลง ABC เเละให้นักเรียนทุกคนร้องตาม

Alphabet song with Kellie by Sven Petersen

Classroom Language: Can you sing? 

47

วิดีโอ“Let’s sing together. – เรามาร้องไปพร้อมก้นค่ะ”  เปิดวิดีโอเพลง ABC เเละให้นักเรียนทุกคนร้องตาม เเต่รอบนี้นักเรียนต้องร้อง LMNOP ให้เร็วขึ้น ถ้ารอบเเรก นักเรียนยังร้องได้ไม่คล่องให้ครูเปิดอีกรอบเเละให้นักเรียนร้องตาม

Quick alphabet song with Kellie by Sven Petersen

Classroom Language: Let’s sing together. 

48

กิจกรรม : “ให้นักเรียนสังเกตว่ามีอักษรตัวไหนที่หายไป” เมื่อนักเรียนตอบเเล้วให้เลื่อนหน้าถัดไป

Classroom language : Raise your hand to answer.

49

กิจกรรม : อักษรที่หายไปคือตัว M “นักเรียนรู้ไหมว่า M มีเสียง ‘Phonics’ ว่าอย่างไร ” เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว “เเล้วนักเรียนรู้ไหมว่าสัตว์ที่อยู่กับตัว M ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร”

Classroom Language: 

How do you say it in English?

Raise your hand to answer.

50

กิจกรรม: “นักเรียนรู้ไหมว่ามีสัตว์กี่ชนิดของตัวอักษรทั้งหมด” “ถ้านักเรียนคนไหนรู้เเล้วให้ยกมือขึ้นเเละตอบ” (กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนจำจำนวนของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ) เมื่อนักเรียนตอบถูกเเล้ว ให้ครูอธิบายว่าจำนวนของสัตว์ทั้งหมดเท่ากันกับจำนวนของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

Classroom language : Raise your hand to answer.

51

กิจกรรม: ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเขียนอักษรภาษาอังกฤษเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่ นักเรียนทุกคนจะต้องได้เขียนอย่างน้อยคนละหนึ่งตัวอักษร ถ้ามีตัวไหนที่นักเรียนเขียนไม่ได้ให้ครูช่วยใบ้ให้ จนนักเรียนสามารถเขียนได้ครบทุกตัว

Classroom Language: Write on the whiteboard.

52

ประเมิน: ให้นักเรียนนั่งห่างกันเพื่อทำเเบบทดสอบ เมื่อนักเรียนนั่งเรียบร้อยเเล้วให้ครูเเจกกระดาษนักเรียนคนละ 1 เเผ่น หรือให้นักเรียนเขียนลงสมุดของตนเองเเละเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อย “ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง เเต่ถ้านักเรียนคนไหนจำตัวอักษรพิพม์เล็กได้ก็ให้เขียนลงกระดาษได้”(ในห้องเรียนต้องไม่มีสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเเบบทดสอบ หรือถ้าไม่สามารถเอาออกจากห้องได้ครูสามารถนำนักเรียนทำเเบบทดสอบนอกห้องเรียนได้)

Classroom Language: Write.

53

Credits:

  • Pictures: Swift Publisher 5
54

เขียนข้อความ